Залишити коментар

ПРОТОКОЛ XXІІІ З’ЇЗДУ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ (текст)

VGO-SOU1-1006x1024ПРОТОКОЛ
XXІІІ З’ЇЗДУ СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

23 листопада 2014 р.
м. Київ Центральний Будинок офіцерів ЗС України

На XХІІІ з’їзд Спілки офіцерів України згідно рішення Виконавчого комітету Спілки офіцерів України від 17.10.14 р. на конференціях обласних організацій Спілки обрані делегати за квотою 1 делегат від 100 офіційно зареєстрованих обласним підрозділом юстиції та Секретаріатом СОУ членів обласної організації, але не більше 5(п’яти) делегатів від обласної організації і, згідно вимог ст.5.2 Статуту Спілки офіцерів України, додатково члени Виконкому Спілки офіцерів України, Секретаріату Спілки, Суду честі Спілки та Контрольно-ревізійної комісії Спілки – всього 117 делегатів від 28 організацій СОУ.
Згідно з результатами реєстрації делегатів XХІІІ з’їзду Спілки офіцерів України на цей час прибули делегації від 24 обласної організації Спілки офіцерів України. Не прибули делегати від Спілки офіцерів АРК, Севастопільської організації, Луганської та Миколаївської обласних організацій СОУ.
Отже ми маємо всі підстави розпочати нашу роботу. А Мандатна комісія визначить повноваження делегатів з`їзду.

З’ЇЗД ОГОЛОШУЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ
Делегати з`їзду виконують Гімн України.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу Президії з’їзду:
1. голова СОУ кап. 1 рангу – Є.Лупаков
2. 1-й заступник голови СОУ полковник – В. Білоус
3. заступник голови СОУ генерал-лейтенант – О.Скіпальський
4. заступник голови СОУ генерал-лейтенант – Г.Омельченко
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу мандатної комісії:
Голова: полковник Яшан Остап
Члени комісії: підполковник Сірук Борис
підполковник Колодяжний Микола
старший лейтенант Царенко Юрій
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу редакційної комісії з’їзду:
Голова: полковник Литвин Сергій
Члени комісії: полковник Білоус Вячеслав
полковник Костюк Петро

В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу лічильної комісії з’їзду:
Голова: полковник Прокопчук Юрій
Члени комісії полковник Гук Ігор
полковник Зеленський Микола
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали : Є.Лупакова, який оголосив пропозицію Виконкому щодо складу секретаріату з’їзду:
Голова секретаріату: майор Нередько Сергій
Члени секретаріату: підполковник Редько Фелікс
капітан Куценко Григорій
В залі присутні. Самовідводів не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Капітан 1 рангу Є.Лупаков оголосив запропонований Виконкомом СОУ проект порядку денного та регламенту роботи 23-го з’їзду СОУ:
1. Звіт Виконавчого Комітету СОУ про роботу за період 2012-2014рр.
Доповідач: Голова СОУ – Є.Лупаков
2. Звіт мандатної комісії.
Доповідач: Голова комісії – О.Яшан

3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.
Доповідач: Голова КРК – О.Осінчук
4. Звіт Суду Честі.
Доповідач: Голова суду честі – С.Граб
5. Вибори керівних органів СОУ.
6. Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2015 р.
Доповідач: – Є.Лупаков
7. Різне.

Регламент роботи:
1. Звіт Виконавчого Комітету СОУ – до 50 хв.
2. Звіт мандатної комісії – до 10 хв.
3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії – до 15 хв.
4. Звіт Суду Честі – до 10 хв.
5. Обговорення доповідей – до 90 хв.
6. Вибори керівних органів СОУ – до 20 хв.
7. Затвердження розміру членських внесків, бюджету СОУ на 2015 р.
– до 10 хв.
8. Різне – до 15 хв.
Змін та доповнень до порядку денного та регламенту проведення 23-го з’їзду СОУ не надійшло.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 1-му питанню слухали:
Звіт Виконавчого Комітету Спілки офіцерів України за період роботи з 24.11.12р. по 23.11.14р.
Доповідач – Голова Спілки офіцерів України капітан 1 рангу Є.Лупаков (тези доповіді додаються).

По 2 – му питанню слухали:
Звіт мандатної комісії з’їзду.
Доповідач – голова мандатної комісії підполковник О. Яшан
(протоколи додаються).

Постановили:
1. Звіт мандатної комісії з’їзду взяти до відома.
2. Визнати повноваження 112 делегатів з’їзду з правом вирішального голосу.
3. Відповідно до вимог ст.5.1 Статуту визнати ХХІІІ з’їзд СОУ правоспроможним та здатним приймати рішення у межах Статуту СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 3 – му питанню слухали:
Звіт Контрольно-ревізійної комісії Спілки офіцерів України за період роботи з 24.11.12 р. по 23.11.14 р. року, (звіт додається)
Доповідач – голова РК О.Осінчук
Постановили: Затвердити звіт Контрольно-ревізійної комісії СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 4 – му питанню слухали:
Звіт голови Суду Честі СОУ.
Доповідач – голова Суду Честі СОУ С. Граб.

Постановили: Затвердити звіт голови Суду Честі СОУ (звіт додається).
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

В обговоренні доповідей виступили:

1. Член СОУ – вояк УПА Т.Дячун.
2. Заступник голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України С.Заражевський.
3. Заступник голови СОУ доктор історичних наук, професор, полковник запасу С.Литвин.
4. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини О.Сасько.
5. Заступник голови СОУ генерал-лейтенант Г.Омельченко
6. Член Проводу СОУ, полковник Ю.Прокопчук.
7. Голова Дніпропетровської обласної організації СОУ полковник В.Таратушка
8. Президент Асоціації українських банків О.Сугоняко.
9. Заступник Голови Хмельницької обласної організації СОУ капітан І.Петренко
10. Командир 40-го батальйону Нацгвардії – учасник АТО полковник О.Мотрій
( тексти виступів додаються)

У виступах делегатів прозвучали пропозиції:
– роботу Виконавчого комітету за звітний період визнати задовільною;
– затвердити звіт Ревізійної комісії.
– затвердити звіт Суду Честі СОУ.
Інших пропозицій не надходило.

Постановили:
1. Роботу Виконавчого комітету за звітний період з 24.11.12 р. по 23.11.14 р.
визнати – задовільною.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Ухвалити резолюцію з`їзду щодо доповіді Виконавчого комітету за звітний період (текст додається).
Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

По 5-му питанню слухали: інформацію Голови СОУ капітана 1 рангу Є.Лупакова щодо виборів керівних органів СОУ.
У відповідності до п. 5.3.3 Статуту СОУ – з’їзд обирає Провід СОУ у складі: Голови Спілки офіцерів України, 1-го заступника, Голови секретаріату – заступника Голови Спілки, заступників Голови, скарбника СОУ та членів Проводу; членів Виконавчого комітету, Голову контрольно-ревізійної комісії та її склад, Голову суду честі та його склад.
Є.Лупаков запропонував всі керівні органи СОУ обрати відкритим голосуванням.
Інших пропозицій не надходило.

Постановили:
Вибори керівних органів СОУ провести відкритим голосуванням.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
Слухали:
Голова СОУ доповів пропозицію Виконкому внести до списку кандидатів на посаду Голови Спілки офіцерів України наступні кандидатури:
– полковника В`ячеслава Білоуса.
В`ячеслав Білоус в залі присутній.
– капітана 1 рангу Євгена Лупакова
Євген Лупаков в залі присутній.
– генерал-лейтенанта Олександра Скіпальського
Олександр Скіпальський в залі присутній
– полковника Сергія Литвина.
Сергій Литвин в залі присутній.
– генерал-лейтенанта Григорія Омельченка
Григорій Омельченко в залі присутній.

Виступили:
1. В`ячеслав Білоус з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
2. Сергій Литвин з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
3. Євген Лупаков з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
4. Григорій Омельченко з пропозицією зняти його кандидатуру з голосування.
5. Генерал-лейтенант Олександр Скіпальський дав згоду на обрання на посаду Голови Спілки офіцерів України

Постановили:

Головою СОУ обрати генерал-лейтенанта Олександра Олександровича Скіпальського

Результати голосування: за – 98, проти – 0, утримались – 4,
(протокол лічильної комісії додається).

Виступив: Голова СОУ О.Скіпальський з пропозиціями:
– обрати 1-м заступником Голови Спілки офіцерів України капітана 1 рангу Євгена Лупакова. Капітан 1 рангу Євген Лупаков в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду 1-го заступника Голови Спілки офіцерів України.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати заступником Голови – головою Секретаріату СОУ – полковника запасу С.Литвина.
Полковник запасу С.Литвин в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови – голови Секретаріату СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати заступником Голови СОУ генерал-лейтенанта Г. Омельченка
Генерал-лейтенант Г. Омельченко в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати заступником Голови СОУ – полковника В`ячеслава Білоуса.
Полковник В`ячеслав Білоус в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати заступником голови СОУ – Голову Київської організації СОУ(за посадою) полковника О.Яшана – в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Заступника Голови СОУ

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати Членом Проводу – Скарбником СОУ майора С.Нередька (за посадою).
Майор С.Нередько в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу – Скарбника СОУ.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

– обрати Членами Проводу:
– полковника Ю. Прокопчука – в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
– полковника Л. Гнатюка – в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
– полковника П.Костюка – в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу;
– капітана Б. Мельника – в залі присутній і дав згоду на обрання на посаду Члена Проводу.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Голова СОУ О.Скіпальський запропонував, відповідно до вимог ст. 5.5 Статуту Спілки, обрати Виконавчий Комітет СОУ у складі членів Проводу та голів обласних організацій СОУ (за посадою).

Постановили:
Обрати Виконком СОУ у вище запропонованому складі.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали:
Полковника Л. Гнатюка який запропонував обрати головою Контрольно-ревізійної комісії СОУ підполковника П. Москаленка, а членами комісії: полковника О.Осінчука і підполковника М. Зубка – в залі присутні і дали згоду на обрання на відповідні посади.

Постановили:
Головою Контрольно – ревізійної комісії СОУ обрати підполковника П.Москаленка.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Членами Контрольно – ревізійної комісії обрати:
полковника О.Осінчука і підполковника М.Зубка.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Слухали:
Полковника В. Білоуса, який запропонував обрати Суд Честі СОУ у складі Голови Суду Честі полковника запасу С. Граба і членів – підполковника запасу Б.Сірука і майора запасу П.Моцьо – в залі присутні і дали згоду на обрання на відповідні посади.
Постановили:
Головою Суду Честі СОУ обрати :
– полковника запасу С. Граба
Членами Суду Честі СОУ обрати:
1. підполковника запасу Б. Сірука;
2. майора запасу П. Моцьо.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

Відповідно до вимог ст.5.23 Статуту Спілки офіцерів України «Діяльність керівних органів Спілки припиняється з моменту обрання відповідних нових керівних органів Спілки».

По 6-му питанню слухали: капітан 1 рангу Євген Лупаков доповів, що відповідно до Календарного плану заходів ( програм) СОУ, які плануються для проведення у 2015 році необхідний, заявлений до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції бюджет СОУ на 2015 рік, а тому і необхідний для затвердження з’їздом в сумі 540.82тис.грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ – один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів.

Постановили:
Затвердити бюджет СОУ на 2015 рік в загальній сумі в 540.82тис.грн. Встановити розмір членських внесків для членів СОУ – один відсоток від грошового утримання, пенсії та інших доходів.

Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
По 7-му питанню:
1. Слухали: Голову Львівської організації СОУ полковника П. Костюка щодо присвоєння сотенному УПА Мирославу Симчичу звання Героя України.
Постановили: Скерувати клопотання до Президента України щодо присвоєння Мирославу Симчичу звання Героя України.
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
2. Слухали: Голову Івано-Франківської обласної організації СОУ полковника І.Лазора щодо заяви з`їзду про ситуацію з допризивною підготовкою.
Постановили: Заяву ухвалити (текст заяви додається).
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.
3. Слухали: Заступника Голови СОУ генерал-лейтенанта Г.Омельченка щодо звернень з`їзду з вимогою поновити графу “Національність” в паспорті, свідоцтвах про народження і одруження та інших державних реєстраційних документах.
Постановили: Звернення ухвалити (текст звернення додається).
Результати голосування: за – 112, проти – 0, утримались – 0.

З’ЇЗД ОГОЛОШУЄТЬСЯ ЗАКРИТИМ

Голова президії з’їзду
капітан 1 рангу Є.Лупаков

Голова секретаріату з’їзду
майор С.Нередько

Прес-служба СОУ

Advertisements
Залишити коментар

ХХІІІ з’їзд Спілки офіцерів України (фрагменти відео)

Залишити коментар

СОУ вшанувала Героїв Базару. (відео)

Залишити коментар

Черговий ХХІІІ з’їзд СОУ відбудеться у м.Києві протягом двох днів.

VGO-SOU1-1006x1024Відповідно до рішення Виконкому Спілки офіцерів України черговий звітно-виборний ХХІІІ з’їзд СОУ відбудеться у м.Києві протягом двох днів:

1 день – 22.11.14р. – вшанування Героїв Базару за окремим планом;

2 день – 23.11.14р. сесійне засідання з’їзду з 10.00 до 14.00 – в приміщенні Центрального будинку офіцерів ЗСУ.

До порядку денного ХХІІІ з’їзду СОУ пропонується винести основні питання:

  • Звіти про діяльність за звітний період Виконавчого комітету Спілки, Контрольно-ревізійної комісії Спілки, суду честі;
  • Обирання Голови Спілкита керівних органів;
  • Інші питання відповідно до п.5.3 Статуту СОУ

Форма одягу дегатів з’їзду – військова (спеціальна).

Голова СОУ 30.10.2014 р. надіслал електронне повідомлення Головам обласних організацій СОУ щодо організаційних заходів по підготовці та проведенню з’їзду.

Секретаріат Спілки офіцерів України.

Залишити коментар

“Рано чи пізно президентські і депутатські повноваження закінчуються. Ми з Вами тимчасові. Вічні УКРАЇНА та її НАРОД.” -депутати – офіцери Президенту України 28 червня 1996 року.

За дорученням Голови Всеукраїнського громадського об’єднання “Спілка офіцерів України” прес-служба СОУ уповноважена в черговий раз за останні 20 років засвідчити незмінну позицію Спілки щодо зняття так званої депутатської недоторканості і нагадати деякі епізоди Українського парламентаризму початку 90-х років.
Зокрема ще у червні 1994 року група народних депутатів України (членів Спілки офіцерів України: полковника Григорія Омельченка, підполковника Анатолія Єрмака, полковника Івана Біласа, полковника В’ячеслава Білоуса, підполковника Володимира Головка) зробила Звернення до співвітчизників, виборців та колег-депутатів, і запропонувала прийняти законопроект, яким змінити ряд положень законодавства щодо статусу народних депутатів України. Його суть полягала у тому, “…що НЕПОТРІБНО одержання згоди Верховної Ради, місцевих Рад… на притягнення депутата чи голови Ради до кримінальної відповідальності, арешт або застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку…
ДЕПУТАТУ НІЧОГО І НІКОГО БОЯТИСЯ, ЯКЩО ВІН ЧЕСНИЙ І НЕ СКОЮЄ ЗЛОЧИН ЧИ ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ…”
До цього звернення приєдналися більше 50-ти народних депутатів України. Більша частина з них на той час були членами СОУ.

01

02

03

28 червня 1996 року в день прийняття Конституції України у відкритому депутатському зверненні до Президента України Кучми Л.Д. “ОФІЦЕРСЬКА ЧЕСТЬ ДОРОЖЧЕ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ НАГОРОД…” члени СОУ народні депутати України – офіцери полковник Григорій Омельченко, підполковник Анатолій Єрмак, підполковник Микола Петренко, полковник Анатолій Кулаков, полковник Вячеслав Білоус, капітан першого рангу Євген Лупаков знову виявили непохитну громадянську і офіцерську позицію словами:
“Рано чи пізно президентські і депутатські повноваження закінчуються.
Ми з Вами тимчасові. Вічні УКРАЇНА та її НАРОД.”

Омельченко  2

До сьогодня питання депутатської недоторканості залишається не вирішеним і одним з чинників, що сприяють широкомасштабним проявам корупції в Україні.

Прес-служба СОУ

Залишити коментар

Щодо зміцнення і подальшого розвитку Збройних Сил та інших військових формувань України. ПРОПОЗИЦІЇ СОУ.

Президенту України –
Верховному Головнокомандувачу
Збройних Сил України
Порошенку П.О.

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!

Пропозиції Спілки офіцерів України
щодо зміцнення і подальшого розвитку
Збройних Сил та інших військових формувань України.

Події останнього часу та хід бойових операцій військових формувань України проти російських окупантів та терористів – учасників збройного заколоту, дії яких спрямовані на ліквідацію Державності України змушують докорінно змінити систему виховної роботи в усіх військових формуваннях України, особливо серед особового складу сил АТО.
Відсутність належної ідеологічно-інформативної та виховної роботи серед бійців АТО призвели до випадків невиконання наказів, залишення району бойових дій окремими підрозділами, вказують на нагальну і термінову потребу розгортання, як в системі військових формувань, так і в інформаційній політиці Держави, відповідних служб, які мають вести потужну інформаційну та контрпропагандивну роботу серед військовослужбовців усіх збройних формувань України, так і в межах всієї країни, використовуючи можливості сучасних Засобів Масової Інформації.
З цією метою пропонується ряд заходів.
1. В системі структурних підрозділів військових формувань України відновити (створити) Головні управління виховної роботи (ГУВР), до складу яких ввести капеланську службу, як основні військові органи, спрямовані на забезпечення соціально-психологічної та культурно-виховної діяльності військовослужбовців та членів їх сімей.
Терміново розробити Концепцію гуманітарної складової національно-патріотичного виховання у військових формуваннях України, яке має здійснюватися на національно-історичних основах та традиціях Українського народу.
Ці традиції мають глибоку історичну основу і вирішальне значення для зміцнення обороноздатності держави, підняття престижу військової служби, для подальшого глибокого розуміння необхідності захисту своєї країни, формування державницького світогляду та патріотизму серед всіх громадян нашої держави.
У якості додаткового стимулювання патріотичних основ, командному та виховному складу Збройних Сил України (та інших військових формувань), які під час виконання службових обов’язків якісно послуговуються українською мовою, законодавчо передбачити надбавку до 25% до посадового окладу.
1-а. Досвід минулого періоду неспростовно доводить негатив відсутності патріотичного виховання серед тих силових структур (МВС та СБУ), які мали жорстко діяти у напрямку захисту Української Держави та її територіальної цілісності. Практика довела, що працівники цих силових структур мало знають минулі трагічні і героїчні сторінки нашого народу та причини, чому вони зобов’язані жорстко діяти у напрямку захисту не окремих посадовців, а лише національних інтересів України.
2. Відновити у повному обсязі систематичну планомірну мобілізаційну і гуманітарну підготовку з приписним контингентом військовослужбовців, які знаходяться у запасі.
3. Передбачити можливість поновлення системи військово-патріотичного виховання в системі середньої, середньо-спеціальної та вищої освіти. Військово-патріотичне виховання в даній системі має ґрунтуватися на національно-історичних традиціях Українського народу.
4. Відновити у паспортах, свідоцтвах про народження тощо Громадян України графу “національність ”, оскільки відсутність цієї графи дає підстави противникам Державності України вдаватися до тверджень щодо відсутності українців як національності і, у зв’язку з цим, про відсутність підстав до реалізації права Українського Народу на творення і відновлення власної Державності.
5. В системі культурно-виховної роботи відновити університети українознавства при Будинках офіцерів Збройних Сил України та інших військових формувань, в обласних адміністративних центрах та в місцях компактного розміщення військових частин.
Необхідно негайно довести чисельність Збройних Сил України до 1,5 млн осіб з можливою перспективою їх швидкого збільшення до 3-х млн., з перспективою переходу до Швейцарського варіанту функціонування збройних сил, оскільки наступний, ще значно масованіший наступ відмобілізованих військових частин РФ нам слід чекати не пізніше весни 2015 року.
Одночасно пропонується зберегти напрям на формування контрактної форми комплектування Збройних Сил України. Передбачити можливість переводу на контрактну основу військовослужбовців та окремих військових частин (на добровільній основі), в яких проходять службу військовослужбовці строкової служби.
6. Переглянути проблему пов’язану з підвищенням грошового забезпечення та заробітної платні для військовослужбовців всіх категорій та працівників Збройних Сил України. Передбачити підняття грошового забезпечення за військове звання.
Для надання належної і термінової відсічі агресору, в умовах певного дефіциту військ та озброєння у військах, необхідно використати військовий досвід мобільних озброєних загонів.
Так, наприклад, у роки агресії Совєтської Росії проти УНР (1918-1921 рр) на території України діяли маневрові загони Нестора Махна, які мали вигляд тачанок з кулеметами. Це були тогочасні мобільні озброєні загони…
Ми сьогодні маємо можливості використати подібний досвід. З цією метою слід звернутися до відомих активістів Українського Автомайдану, його значної кількості учасників, з проханням організувати мобільні відповідно додатково озброєні ПТУРС- ами автогрупи з метою нанесення стрімких і важких ударів по живій силі та техніці агресора, як у тилу так і на відкритому просторі, з подальшим швидким виходом з бою.
Загальна кількість груп визначається кількістю тих, хто зголоситься, причому, кожна група складається не більше, ніж з 1 – 3-х автомобілів – практично неможливо визначити їхню концентрацію.
Слід брати до уваги не зовсім сприятливу конфігурацію кордонів України, через що можливий варіант наступу з Придністров’я та глибокого проходу через територію Білорусі.
Мобільні озброєні загони мають бути готові до дій не лише в районах нинішніх бойових дій, а й у названих напрямках.
Підготовка груп має розпочатися негайно.
Втрати власників автомобільних засобів, в разі їх пошкодження чи втрати, мають бути відшкодовані власникам (або родичам загиблих) страхуванням чи іншими доступними засобами.
На жаль наші аналогічні пропозиції до Вас за вих. №77-с від 26.05.14р. щодо необхідності ініціювати низку технічних рішень для швидкого поліпшення матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України (ЗСУ), Національної гвардії (НГ) та Територіальної оборони (ТО) Безпілотними літальними апаратами (БПЛА) — закупити за кордоном, або ж негайно поставити завдання нашим конструкторам та відповідним заводам, дякувати Богу, владою України нібито почалися реалізовуватись, хоча відповіді на наше звернення ми не отримали і досі…

З повагою та впевненістю і в подальшу нашу плідну співпрацю, готовністю до особистої обіцяної Вами зустрічі для надання інших порад і пропозицій

ГОЛОВА ВГО «СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ»
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ II СКЛ.
КАПІТАН 1 РАНГУ Є.ЛУПАКОВ

presidentu 1 presidentu 2 presidentu 3

1 коментар

Спілка офіцерів України просить Президента Верховного головнокомандувача ЗС України про зустріч та кадрові призначення патріотів на посади в ЗСУ.

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНОМУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧУ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
П.О.ПОРОШЕНКУ

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!
Всеукраїнська Громадська організація «Спілка офіцерів України» ( на далі ВГО СОУ) була засновано 28 липня 1991р. на з’їзді офіцерів – патріотів, основною метою діяльності якої стало створення національних Збройних Сил України, нормативно – правовий бази їх функціонування.
Протягом 23 річного існування ВГО СОУ, вище керівництво Міністерства Оборони України, інших військових формувань переслідувало і ігнорувало першу і єдину патріотичну організацію офіцерів за принципову, правдиву позицію в питаннях національної безпеки і оборони України.
За часів президентства В.Януковича ситуація стала ще гіршою – члени організації у військах піддавались тотальному переслідуванню та звільненню.
В 2012р. був безпідставно звільнений з лав ЗСУ делегат 1-з’їзду СОУ, голова Львівської обласної організації, заступник директора Департаменту гуманітарної політики МОУ п-к Петро Костюк. Звільнений він лише за свої патріотичні переконання.
Після перемоги революції гідності, активним учасником якої був п-к Петро Костюк, його призначено радником Міністра оборони України, і після цього йому була запропонована посада директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики МОУ. Але пройшов час і цього призначення не відбулось, хоча всі документи необхідні для призначення були передані до кадрових органів Міністерства Оборони України. (до речі, в липні 2014р. на Сході України в боротьбі за Незалежність України загинув зять п-ка П.Костюка – ст..солдат Кратко Роман Зіновійович 23.11.1990 року народження.)
Ще раніше з посади завідуючого кафедри воєнної історії академії ЗСУ,був звільнений один з засновників СОУ в АР Крим полковник, доктор історичних наук, професор Сергій Литвин.
Він був звільнений ще за часів прем’єрства В.Януковича за участь в революції 2004р., і до сьогодні МОУ не виконує рішення Вищого Адміністративного суду України від 23 листопада 2005р. щодо поновлення його на військовий службі.
25 вересня 2010р. був звільнений з лав ЗСУ, один з засновників СОУ в м. Севастополі – головний редактор телерадіокомпанії «Бриз», заслужений журналіст України капітан 1 рангу Мирослав Мамчак. Телерадіокомпанія «Бриз» була єдиною україномовною телерадіокомпанією в Севастополі.
ВГО СОУ завжди відстоювала національні інтереси України, честь і гідність ЗСУ. Спецслужби РФ і їх приспішники в Україні вибивали з ЗСУ, інших військових формувань офіцерів – патріотів.
Останні події з окупацією Криму, агресією РФ на Сході України переконали всіх з якою метою їх звільняли з військової служби. ВГО СОУ брала активну участь у подіях на Майдані 2013-2014рр.

13 грудня 2013р. в Будинку Профспілок м.Києва відбувся позачерговий з’їзд ВГО СОУ в роботі якого взяв участь Народний депутат України Віталій Кличко.
Члени ВГО СОУ протягом 3-х місяців здійснювали патрулювання на Майдані, чергування в штабі Майдану.
За принципову позицію СОУ в січні 2014р. місяці «тітушки» (яких до сьогодні не може знайти міліція) спалили автомобіль голові ВГО СОУ капітану 1 рангу Євгену Лупакову, а – групою осіб, які на нашу думку є агентами спецслужб РФ був здійснений розбійний напад на офіс ВГО СОУ. Наші звернення до правоохоронних органів щодо розслідування, позитивних наслідків не дали, і це при тому ВГО СОУ надала фото і номери мобільних телефонів нападників, а правоохоронні органи відповідають, що не можуть їх знайти.

Сьогодні ВГО СОУ активно підтримує військовослужбовців в зоні АТО надає їм, посильну моральну та матеріальну допомогу. Зокрема: закуповує та передає бронежилети, маскхалати для снайперів та інше військове спорядження, необхідне для ведення бойових дій, опікується пораненими військовослужбовцями, які знаходяться на лікуванні в шпиталях Збройних Сил України.

У членів СОУ виникає запитання: чи не продовжується політика спецслужб РФ щодо недопущення відданих патріотів України на посади в ЗСУ? Якщо ні, то просимо пояснити чому до сьогодні не відбувається призначення п-ка Петра Костюка на посаду керівника директора Департаменту соціальної та гуманітарної політики МОУ. (Копії звернень та відповідей додаються), не поновлюється на службі полковник С.Литвин, не враховується пропозиція ВГО СОУ з питань національної безпеки і оборони України. Адже змінилась антиукраїнська влада, обрали нового Президента України, якого ВГО СОУ підтримувала і активно підтримує, але, на жаль, відношення до СОУ з боку влади не змінюється.

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ

7 червня 2014 року під час інавгурації , Ви обіцяли голові ВГО СОУ капітану 1 рангу Є. Лупакову зустрітись з керівництвом ВГО СОУ з приводу вирішення проблем національної безпеки і оборони.
На підставі наведеного, просимо :
– Провести зустріч з керівним складом ВГО СОУ.
– Відновити справедливість та призначити на посаду керівника Департаменту соціальної та гуманітарної політики МОУ п-ка П.Костюка .
– Поновити на службі у ЗСУ п-ка С.Литвина.
– Призначити на посади досвідчених та патріотичних кадрів, рекомендовані ВГО СОУ, які приймали активну участь у революції гідності
– Рекомендовані офіцери перераховані у копії листа який додається. (подавався в МОУ вих. № 19-с від 28.02.2014р.)
«Велич начальників не в тозі, не в поясі і не в криках глашатая,
а в тому щоб підняти на ноги подавлене,
поправити зле зроблене, карати неправду,
не допускати правді терпіти гоніння від сили…»
( Іоан Златоуст ст..357, т.3,кн..2 – Київ 2009р видання Київського Патріархату.)
З повагою, та впевненістю і у подальшу нашу плідну співпрацю,

1-й ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ВГО «СПІЛКА ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ»
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ II СКЛ.
ПОЛКОВНИК В.БІЛОУС

President 1

President 2